Ján Martinkovič
Ján Martinkovič
Janek, Džonek, Trckej je spojár a herec špecifických rolí, keré bárdo hrát nemože.
 
 
 
 
 
 
 
Hráu a hraje v ZD 
  
 
 
Trckej - Ňedzela na Záhorí
 
 
 
Janek - Osudy jedného vinára
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendár podujatí
Zobraziť všetky