o divadle
o divadle

Záhorácke divadlo /ZD/

Záhorácke divadlo vzniklo v roku  2007 a snaží sa nadväzovať na bohaté tradície neprofesionálneho divadla v Senici. Vznik Záhoráckeho divadla bol inšpirovaný potrebou živej autentickej kultúry na poli dramatickej tvorby, ktorá v našom regióne absentovala, nakoľko na Záhorí nie je profesionálne kamenné divadlo, ktoré by spádovo oslovovalo obyvateľov nášho regiónu.

Zámerom Záhoráckeho divadla je byť čo najprístupnejší najširšiemu diváckemu okruhu. Tvorí pre deti i dospelých, pričom sa snaží nepoľavovať zo svojich umeleckých ambícií, a aj pri inscenovaní klasických titulov pristupovať k nim vždy moderne a aktuálne.  

Občianske združenie ZD dáva priestor a príležitosť ochotníkom - amatérom, študentom  umeleckých škôl, ale aj vyštudovaným profesionálom. Snaží sa v rámci regiónu zaangažovať všetkých, ktorí majú lásku k umeniu, nie sú im ľahostajné veci verejné a chcú sa prezentovať so svojimi názormi a tvorbou.

V Záhoráckom divadle takto vznikli v podstate dva súbory. Jeden sa venuje predovšetkým tvorbe pre deti a ktorý tvoria študenti a absolventi umeleckých škôl. V druhom súbore účinkujú ochotníci z celého regiónu  Záhorie. V ZD sa presadzuje  talent, vytrvalosť a ochota pracovať dobrovoľne pre dobrú vec - ochotníčiť.

ZD sa orientuje na inscenovanie klasických svetových i súčasných slovenských autorských textov. Špecifikom je, že naše inscenácie pre dospelých sú všetky v záhoráckom dialekte. Snažíme sa tak dokázať, že naša Záhoráčtina nie je vhodná, len na rozprávanie vtipov, ale znesie aj vyššie umelecké kritériá.  Významným prvkom v živote nášho divadla je spolupráca s divadlami zo susedného regiónu - Moravy. Okrem tvorby inscenácií  organizujeme aj divadelné festivaly: Senická divadelná horúčka, Víkend Stanislava Štepku a vorkšopy,  kde sa zúčastňujú divadelníci z nášho i okolitých regiónov. Od svojho vzniku uskutočnilo Záhorácke divadlo 15 premiér  rôznych titulov a odohralo 180 predstavení, ktoré videlo 35 000 divákov. 

Záhorácké divadlo - premiéry:

 Ujek Ožgera Kráľom – bábkové divadlo s marionetami 21.7. 2006  

Ťažký osud korytnačky Žofky – bábkové divadlo 9.9. 2007  

Princezná zaľúbená do strašidla ­– bábkové divadlo 28.10. 2007 

Rómeo a Júlija –  hra o lásce a nenávisci 3.1.2008 

Záhorácký kabaret – inagurácia prezidenta  ZSSR 24.4. 2008

100 bozkov od princeznej – rozprávka na motívy J.Andersena Pastier svíň 1.6. 2008 

Don Chichot – mládežnícke divadlo na motívy J. Servantesa 9.11. 2008

Ňedzela na Záhorí – komédia o dzedziňe kerá sa staua mjestem 28.12.2008 

Janíček Okúsánek Nenásytný – 1.záhorácký bábkový horor 22. 11. 2009

Zmrňený čért – fantazmagória o raji a pekle na zemi 20.6. 2010 

Osudy jedného vinára – trpká komédia suadkém  30.4. 2011 

Záhorácký patriot – predstavovanie vlády ZSSR 1.6.2012

Lýsistrata – vzbura žen – staroveká komédia po záhorácky 5.5. 2013 

Podivuhodný voz  Boží – hudobno dramatické mystérium o živote evanjelického kňaza Štefana Pilárika 1.9.2013 

Čenkovej deti – politicko nekorektný kabaret 17.11.2014  

Národní buditelia – politicko nekorektný kabaret 17.11.2015 

Dúm Bernardy Alby – španielska tragédia po záhorácky 29.11.2015

Vjerná nevjera – komédia dell´arte 6.1.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí
Zobraziť všetky