Farmár Dodo Nešika
Farmár Dodo Nešika
26. 5. 2018 v čase: 16:00
samota u Zvonárov (Ropov)
Vstupné: €
Interaktívne divadielko pre najmenších o zázrakoch prírody

Hra farmár Dodo Nešika sa zaoberá súčasným fenoménom odchodu mladých rodín z miest na rodinné farmy, kde sa
pokúšajú samostatne hospodáriť. Hlavný hrdina prichádzajúci na samotu - farmu, sa tiež oboznamuje so životom na vidieku a
keďže je z mesta nie vždy sa mu darí naplniť svoj sen stať sa farmárom. Prvými kritikmi i pomocníkmi pri jeho farmárskych
skúsenostiach sú zvieratá (hlavne somárik Baltazár) ktoré na farme bývali už pred farmárovým príchodom a sú tam doma.

Kalendár podujatí
Zobraziť všetky