Podivuhodný voz Boží
Podivuhodný voz Boží
27. 6. 2015 v čase: 17:00
Evanjelický kostol a.v. Michalovce
Vstupné: 0€
hudono-dramatické mystérium o zajatí kňaza Štefana Pilárika turkami roku 1663
Kalendár podujatí
Zobraziť všetky