Svatojánské drímoty
Svatojánské drímoty
2. 2. 2019 v čase: 17:00
Kultúrny dom Závod
Vstupné: 4€
Sen noci svätojánskej po záhorácky

Záhorácke divadlo uvádza Svatojánské drímoty, alebo Sen noci svätojánskej po záhorácky. Po viacerých peripetiách: výmene veľa hercov, nešťastnom úmrtí somára Baltazára  a mnohých iných problémoch sa Záhorácke divadlo znova predstaví v Závode v rekonštruovanej komédii. Dej hry  je umiestnený na staroveké Záhorie konkrétne na lokalitu Zámčisko, kde je významné archeologické nálezisko a viažu sa k nemu i miestne legendy. Záhorácke divadlo naväzuje na ne a necháva ožiť na doskách čo znamenajú svet, prvých Záhorákov a predstaví aj originál Indického chuapečka.

Kalendár podujatí
Zobraziť všetky